w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu ważność i aktualnośćPojęcie nieruchomości. Dokumenty składane w postępowaniu. Korzyści i zagrożenia złączone z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary niebezpieczeństwa w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą wymogi ustawowe a ich rzeczowe stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki oryginalnych przepisów dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w obszarze ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych także aspekt upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS normy przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna specyfikacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat dla zatrudnionych od ..r. W który sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, aby skutecznie uznać spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, opcja uzupełniania i przedkładania śmiałych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny czyli kosztu i skutecznie dowieść, że porto albo nakład pieniężny na czym polega postępowanie egzekucyjne są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie użytkować ze środków ochrony prawnej, iżby obronić swoją ofertę innymi słowy zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie lub sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak wypada opracować się na sesja i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Najnowsze artykuły:

Top